Hovedside

For å forebygge smitte av koronaviruset stenger Arkivverket alle sine lokaler fra og med fredag 13. mars til og med 14. april. Som en følge av dette er også IKA Øst stengt i samme periode.

IKA Øst er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Hamar, Løten og Stange. Selskapet ble opprettet 28.09.2010 og har vært i løpende drift fra 16.04.2012. 

Formålet for IKA Øst er å legge til rette for gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser i forhold til arkivdeponering. Selskapet skal i tillegg drive veiledning overfor kommunene og fylkeskommunen i henhold til arkivlovens bestemmelser.

IKA Øst har sitt hovedkontor på Hamar, og IKA Øst er samlokalisert med Statsarkivet i Hamar.

Fasaden til Statsarkivet i Hamar