Hovedside

For å forhindre smitte av koronaviruset holder Arkivverket alle sine lokaler stengt fra og med fredag 13. mars til og med 4. mai. Som en følge av dette er også IKA Øst stengt i samme periode.

IKA Øst er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Hamar, Løten og Stange. Selskapet ble opprettet 28.09.2010 og har vært i løpende drift fra 16.04.2012. 
20.4.2020 ble det oppnevnt avviklingsstyre for IKA Øst, etter at Moderniserings- og kommunaldepartementet godkjente avvikling.

Nettsidene til IKA Øst vil tas ned i løpet av mai.

Fasaden til Statsarkivet i Hamar