Hovedside

IKA Øst er et interkommunalt selskap som eies av Hedmark fylkeskommune og kommunene Hamar, Løten, Stange og Ringsaker. Fra 1.1.2020 vil IKA Øst være eid av kommunene Hamar, Løten og Stange. Selskapet ble opprettet 28.09.2010 og har vært i løpende drift fra 16.04.2012. 

Formålet for IKA Øst er å legge til rette for gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser i forhold til arkivdeponering. Selskapet skal i tillegg drive veiledning overfor kommunene og fylkeskommunen i henhold til arkivlovens bestemmelser.

IKA Øst har sitt hovedkontor på Hamar, og IKA Øst er samlokalisert med Statsarkivet i Hamar.

Fasaden til Statsarkivet i Hamar