Category Archives: Uncategorized

Mediaoppslag om elevmapper

I Dagsavisen 20.11.13 hevdes det at alle elevmapper skal til Riksarkivet:
– se Dagsavisen.

Flere andre fulgte opp, for eksempel VG Nett.

Elevmapper fra grunnskole og videregående skole er kommunalt og fylkeskommunalt arkivmateriale som selvsagt ikke skal leveres til Riksarkivet, men innleveres til de respektive kommunale arkivinstitusjoner. Elevmappene inneholder bl.a. rettighetsdokumentasjon, som er viktig å bevare. Arkivmateriale som oppbevares ved en arkivinstitusjon, skal selvsagt behandles i henhold til gjeldende regelverk og personvernbestemmelser.

Det er ventet en presisering fra Riksarkivaren i løpet av dagen 21.11.13