Category Archives: Høringer

NOU 2019: 9 Fra kalveskinn til datasjø

Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver på høring

NOU 2019:9 “Fra kalveskinn til datasjø” ble sendt ut på høring den 1.7. Høringsfristen er 12. desember. Høringa er åpen, IKA Øst er ev de inviterte høringsinstansene.

Fra regjeringen.no:
Arkivlovutvalget ble oppnevnt 1. september 2017. Mandat var blant annet å gjennomgå arkivloven og arkivforskriften og foreslå ny arkivlov eventuelt endringer i gjeldende arkivlov. NOU 2019:9 ble overlevert til Kulturdepartementet 2. april 2019. Utvalget foreslår en ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver, og at denne erstatter gjeldende arkivlov. Formålet med høringen er å få høringsinstansenes syn på de enkelte bestemmelser i Arkivlovutvalgets lovutkast.