Høringssvar publisert – nye, felles bevarings- og kassasjonsregler for kommuner og fylkeskommuner.

Riksarkivaren sendte forslag til nye bevarings- og kassasjonsregler for kommuner og fylkeskommuner på høring i juni 2012.
Høringen er nå avsluttet, og høringssvarene er lagt ut på Arkivverkets nettsider.