Arkivverkets informasjonsside om kommunereformen

Se Arkivverkets informasjonssider om kommunereformen

LES MER-->

Riksarkivaren presiserer om elevmapper

Elevmapper skal ikke til Riksarkivet

LES MER-->

Mediaoppslag om elevmapper

I Dagsavisen 20.11.13 hevdes det at alle elevmapper skal til Riksarkivet: – se Dagsavisen. Flere andre fulgte opp, for eksempel VG Nett. Elevmapper fra grunnskole og videregående skole er kommunalt og fylkeskommunalt arkivmateriale som selvsagt ikke skal leveres til Riksarkivet, men innleveres til de respektive kommunale arkivinstitusjoner. Elevmappene inneholder bl.a. rettighetsdokumentasjon, som er viktig å […]

LES MER-->

Bok om bruk av digitalt arkivmateriale i historieforskning

Ny bok i Riksarkivarens skriftserie: Børge Strand: Digital archives in historical research. Gender effects on labour market participation in post-industrial Norway – a quantitative approach. Riksarkivarens skriftserie nr. 38. Nærmere omtale på Arkivverkets nettsider

LES MER-->

Høringssvar publisert – nye, felles bevarings- og kassasjonsregler for kommuner og fylkeskommuner.

Riksarkivaren sendte forslag til nye bevarings- og kassasjonsregler for kommuner og fylkeskommuner på høring i juni 2012. Høringen er nå avsluttet, og høringssvarene er lagt ut på Arkivverkets nettsider.

LES MER-->

Første elektroniske arkiv deponert hos IKA Øst

IKA Øst har mottatt den første deponeringen fra et fullelektronisk arkivsystem. Deponeringen omfatter en avsluttet arkivdel fra Hedmark fylkeskommunes enhet for næring og nyskaping og dekker perioden 2008 – 2011. Les omtale på Hedmark fylkeskommunes hjemmeside.

LES MER-->

Arkivmeldingen lagt fram

Fredag 9. november ble den første stortingsmeldingen om arkiv – Arkivmeldingen – presentert. Kulturministeren besøkte Riksarkivet i forbindelse med presentasjonen. I regjeringens pressemelding heter det bl.a. at her blir ‘arkiv skapte av statlege, kommunale eller private verksemder behandla i samanheng’. Gå videre til Arkivmeldingen her.

LES MER-->

Arkivdagen 2012

Arkivdagen er et felles arrangement for arkivinstistusjoner i Norden med et felles tema. Årets tema er “Møteplasser”. Se Arkivdagen.no for arrangementer lokalt.

LES MER-->

KAI-konferansen 2012

KAI – konferansen 2012 arrangeres 19. – 21. september. Vertskap er IKA Kongsberg. IKA Øst deltar på konferansen, og kontoret er derfor stengt disse dagene.

LES MER-->

Høring om nye bevarings- og kassasjonsbestemmelser

Riksarkivarens forslag til nye bevarings- og kassasjonsbestemmelser for kommunene og fylkeskommunene er sendt på høring. IKA Øst er blant høringsinstansene. Høringsfristen var opprinnelig 1. oktober, men er nå forlenget til 31.12.12 Høringsdokumentene finnes på Riksarkivets websider.

LES MER-->