Elektronisk arkivmateriale

Elektronisk arkivmateriale, eller digitalt arkivmateriale, er arkivmateriale som er skapt elektronisk. Et hovedskille trekkes vanligvis mellom sak/arkivsystemer (NOARK) og fagsystemer.

Bevaring av elektronisk arkivmateriale krever aktiv handling umiddelbart etter at systemer fases ut. Det finnes en rekke eksempler på risikabel ‘bortsetting’.

Se nærmere om definisjoner og begreper i PowerPoint-presentasjon: Om arkivpakker

Elektronisk arkivmateriale har et stort potensiale for forskning – historieforskning i særdeleshet. I forskningssammenheng er mikrodata sterk etterspurt, jf. artikkel om ‘Mikrodata i fagsystemene’.Arkheion 1.2016_mikrodata-i-fagsystemene og Historieforskning og elektronisk skapt arkivmateriale

‘Forvaltningsteam ESA’ – foredrag 14.06.2017: Forvaltningsteam ESA_Stange_Hamar_Løten

Møte med IKA Østfold