Viktige standarder

For langtidslagring av elektronisk arkivmateriale er det utarbeidet en rekke nasjonale og internasjonale standarder.

Fra fagsystemer og registre tas det tabelluttrekk i form av poststrukturerte datafiler. ADDML er det norske Arkivverkets egenutviklede standard for teknisk beskrivelse av slike tabelluttrekk. Se eksempel på metadata i hht. ADDML. ADDML brukes også for slik teknisk strukturbeskrivelse i DIAS, jf. nedenfor.

OAIS – (Reference Model for an Open Archival Information System) – er en modell for å innlemme, administrere og bruke bevart arkivmateriale i et depot. Sentralt i OAIS er begrepet arkivpakke. Det skilles mellom SIP (Submission Information Package), AIP (Archival Information Package) og DIP (Dissemination Information Package).

DIAS – Digital arkivpakkestruktur. DIAS-prosjektet er gjennomført som et toårig samarbeidsprosjekt mellom Riksarkivaren og 5 sentrale kommunale aktører: Bergen byarkiv, Oslo byarkiv, IKA Møre og Romsdal, IKA Trøndelag og Kommunearkivinstitusjonenes digitale ressurssenter (KDRS). Prosjektets hovedmål har vært å definere en felles og omforent pakkestruktur for bevaring av digitalt arkivmateriale med utgangspunkt i OAIS-standarden.
Les mer om DIAS-prosjektet her.