Systemportefølje

Medlemskommunenes systemportefølje omfatter en rekke systemer og systemkategorier: sak/arkivsystemer, andre internadminstrative systemer, fagsystemer og oppkobling mot, eller datautveksling med, sentrale, statlige registre. Bevaring av statlige systemer er Arkivverkets ansvar. Innenfor de enkelte kategorier vil det være flere forekomster av systemene.

Vedlagte oversikt viser systemporteføljen til den enkelte eierkommune ajourført per januar 2017. Oversikten viser både aktive systemer og eldre, avsluttede systemer som er faset ut. Bestanden omfatter 131 unike systemer, med tilsammen 197 forekomster.

Systemportefølje etter funksjonsområde og arkivskaper

I tillegg finnes det en rekke interkommunale selskaper som også har egne fagsystemer, eks. interkommunal PP-tjeneste, renovasjon, IKT, krisesenter, landbrukskontor mm.