Tjenester

Kommunale organer skal enten benytte eget arkivdepot for sitt bevaringsverdige arkivmateriale, eller delta i interkommunale depotordninger og avlevere sitt materiale dit.

Primæroppgaven for IKA Øst er å tilby depottjenester for elektronisk arkivmateriale. “Elektronisk arkivmateriale”– eller “digitalt arkivmateriale” – er arkivmateriale som er skapt elektronisk. Dette omfatter både tradisjonelle journal- og arkivsystemer (Noark), fagsystemer og registre mm.

Elektronisk arkivmateriale skal bevares autentisk og integritetssikret. Noen av utfordringene ved bevaring av elektronisk arkiv er behandlet i artikkelen “Hvorfor er det problematisk å bevare elektroniske arkiver?” av seniorrådgiver Trond Sirevåg i Riksarkivet. Artikkelen ble publisert i Arkivmagasinet nr. 2/2000. Les artikkelen her.