Yrkesetikk

IKA Øst følger internasjonale yrkesetiske retningslinjer for arkivarer. Yrkesetiske retningslinjer for verdens arkivarer ble vedtatt på generalforsamlingen i Beijing 6. desember 1996 av den internasjonale arkivorganisasjonen, International Council on Archives (ICA). I dette regelverket brukes betegnelsen “arkivar” om alle som arbeider med styring, pleie, depotbehandling, bevaring og administrasjon av arkiver. Retningslinjene er de samme som følges av bl.a Arkivverket: Yrkesetiske retningslinjer for arkivarer.