Tag Archives: tjenestetilbud

Autumn trees and view up in the sky

Utredning om innhold og tjenester i IKA Øst

IKA Øst, med en arbeidsgruppe med representanter fra Hamar, Løten og Stange, har vært ansvarlig for å utarbeide en plan for innhold og økonomi i et framtidig IKA Øst. Formålet med utredningen for innhold og økonomi for framtidig IKA Øst har vært å lage et konkret grunnlag for hvordan IKA Øst best skal betjene kommunenes lovpålagte ansvar.

Arbeidsgruppa konkluderer med at det er knyttet svært stor usikkerhet rundt kostnader og framdrift for et IKA Øst som et interkommunalt samarbeid, organisert med Hamar som vertskommune og med et fullverdig tjenesteinnhold. IKA Øst framstår i dag som særlig sårbart, både som et IKS og som en lite helhetlig tjenesteløsning.

Arbeidsgruppa anbefaler at:
• IKA Øst avvikles som et interkommunalt selskap
• Hamar, Stange og Løten kommuner søker medlemskap i et IKA med et allerede fullverdig tjenestetilbud
• Det digitale depotet til Hamar, Stange, Løten og Ringsaker deponeres på sikker måte som en overgangsløsning, om det ikke kan avleveres til et IKA umiddelbart

Kommunedirektører og rådmenn i Hamar, Løten og Stange innstiller på avvikling og orienterer i formannskap om at sak kommer opp til politisk behandling over nyttår.

Hele utredning kan leses her: Utsikter – Innhold og økonomi for IKA Øst.